ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за   Січень місяць 2023 року
КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
2111 Заробітна плата 752 615,5  +
2120 Нарахування на заробітну плату 168 001,2  +
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
*
*
*
*
2230 Продукти харчування 78 099,3  +
*продукти харчування
*послуги по гарячому харчуванню
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 419,2  +
Інтернет 350,0  +
Вивіз сміття 760,0  +
Телефон 139,0  +
*
*
2271 Оплата теплопостачання 150 486,2  +
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6 622,0  +
2273 Оплата електроенергії 40 132,5  +
2274 Оплата природного газу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3132 Капітальний ремонт закладів освіти
Поточний ремонт закладу
Всього: 1 201 624,9
Додаток 1
ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за   Лютий місяць 2023  року
КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
2111 Заробітна плата 778 050,0  +
2120 Нарахування на заробітну плату 171 102,4  +
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 798,0  +
*
*
*
*
2230 Продукти харчування 116 752,4  +
*продукти харчування
*послуги по гарячому харчуванню
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 419,2  +
Інтернет 350,0  +
Вивіз сміття 760,0  +
Телефон 173,9  +
*
*
2271 Оплата теплопостачання 147 454,2  +
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 815,0  +
2273 Оплата електроенергії 38 886,4  +
2274 Оплата природного газу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3132 Капітальний ремонт закладів освіти
Поточний ремонт закладу
Всього: 1 272 561,5