Ліцензії та впровадження освітньої діяльності

Витяг з листа МОН України від 13.10.2017 №1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»:

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року було запроваджено ліцензування освітньої діяльності закладів освіти (пункт 6 частини 1 статті 7). Згідно зі змінами, внесеними до цього положення Законом, освітня діяльність ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами у сфері освіти.
Відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Державні і комунальні заклади системи дошкільної і загальної середньої освіти, що діють на день набрання чинності цим Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування. Заклади освіти усіх форм власності, що створюються після набрання чинності цим Законом, ліцензуються на загальних засадах».
У частині 3 статті 11Закону України «Про дошкільну освіту» також зазначено, що заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

Перелік нормативно-правових документів про освіту
(щодо ліцензування)

  1. П. 4.1) ст. 41, ст. 43, 63, 64, п. 3.6) Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» 2017 р.
  2. Ст. 36 Закону України «Про загальну середню освіту» (в редакції 2017 р.).
  3. Ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту» (в редакції 2017 р.).
  4. Лист МОН України №1/9-554 від 13.10.2017 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту».